Katalogi on-line

Katalog Sowa

KATALOG SOWA

Katalog zbiorów bibliotecznych Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida w Goleniowie wraz z filiami.

ZBC Pomerania

ZBC POMERANIA

Zapis cyfrowy kilkuset tysięcy stron dokumentów, stanowiących dziedzictwo kulturowe i dorobek naukowy pracowników zachodniopomorskich uczelni.

Rokabi

RoK@Bi

RoK@Bi scala rozproszone zasoby informacyjne, katalogów online i naukowych baz danych tworzonych w komputerowych systemach bibliotecznych województwa.