Home

Udział w projektach

W 2020 roku Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida w Goleniowie otrzymała dotację w kwocie 20 000 zł na zakup nowości wydawniczych. Zadanie zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Dzięki dotacji biblioteka mogła zakupić 987 egzemplarzy książek do biblioteki głównej i filii wiejskich.

Czytanie książek łatwiejsze dla niepełnosprawnych dzięki nowej usłudze w naszej bibliotece

Miło jest nam poinformować, że Biblioteka przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2018” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Narodowego. W ramach projektu biblioteka otrzymała nieodpłatnie dwa urządzenia, które są przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące. Są to:

Czytak Plus – odpowiedni dla wymagających czytelników, którzy mogą dzięki niemu słuchać książek w różnych formatach, a także korzystać z dyktafonu i radia;

Czytak NPN – bardzo proste urządzenie, przyjazne osobom starszym, które w nieskomplikowany sposób pozwoli czytelnikom skorzystać z dobrodziejstw książki mówionej.

Na podstawie umowy użyczenia nasza placówka będzie mogła wypożyczać urządzenia osobom niepełnosprawnym.

Dzięki wsparciu Ministra Kultury Czytelnicy z dysfunkcją wzroku będą mieć łatwiejszy dostęp do książek nagranych w postaci audiobooków.

Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabo widzących. We współpracy ze Stowarzyszeniem nasza biblioteka będzie wciąż powiększać księgozbiór o nowe ciekawe pozycje książkowe.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie informuje, że w 2016 otrzymała dofinansowanie w kwocie 10 000 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na nagranie i wydanie audiobooka z bajkami i baśniami dla dzieci pt. „Czytam sobie w Goleniowie!”.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Goleniowie otrzymuje bezpłatnie magazyn "Chidusz" dzięki pitax.pl.