Biblioteka jest uczestnikiem projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach tego projektu Biblioteka główna udostępnia czytelnikom urządzenia Czytak, czyli odtwarzacze książki mówionej, przystosowane do potrzeb niewidomych i słabo widzących.

Wypożyczającymi urządzenie mogą być Czytelnicy biblioteki posiadający orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wady wzroku. Czas wypożyczenia odtwarzacza nie może być dłuższy niż 60 dni.

Biblioteka posiada bogaty zbiór książek mówionych i będzie się on systematycznie uzupełniany dzięki działalności Stowarzyszenia „Larix”.

Zapraszamy do Czytelni dla dorosłych po więcej szczegółów.

Aktualności i wydarzenia