Przypominamy, że ogólnopolska akcja Mała książka - wielki człowiek nadal trwa! Wydajemy karty i wyprawki czytelnicze dla dzieci urodzonych w latach 2014-2017. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dla dzieci i ich rodziców i dotyczy zarówno obecnych, jak i nowych czytelników.
Zapraszamy do odwiedzenia biblioteki lub jednej z naszych filii!