Szanowni Państwo,

Informujemy, że kończymy akcję pt. „Zbiórka dla Burka”, która od kilku lat była przez nas prowadzona wspólnie z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami Oddział Goleniów oraz Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Goleniowie.

Akcja polegała na zbieraniu plastikowych nakrętek oraz karmy dla bezdomnych zwierząt. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży plastiku przekazywane były TOZ Goleniów z przeznaczeniem na zakup budek dla kotów wolno żyjących. Mieszkańcy Goleniowa, gminy, powiatu a także dalszych zakątków Polski wykazywali się ogromną empatią, biorąc aktywny udział w naszej akcji. Dzięki Państwa determinacji i zaangażowaniu przez te wszystkie lata udało się zebrać ogromną ilość nakrętek, liczoną w tonach.

Niestety, ze względów logistycznych i lokalowych musimy akcję zakończyć. Ale nie oznacza to, że nie mogą Państwo dalej wspomagać czworonożnych podopiecznych TOZ Goleniów.

Karmę możecie Państwo zostawiać w niektórych sklepach zoologicznych na terenie miasta, można też zawieść ją bezpośrednio do Przytuliska dla bezdomnych psów w Budnie lub przekazać wolontariuszom TOZ Goleniów.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę wolontariuszom Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami – Oddział Goleniów, a także pracownikom Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Goleniowie.

I na koniec największe podziękowania kierujemy do Państwa za ogromne serca i zaangażowanie w akcję!

 

Załoga biblioteczna!